خاطره علامه مصباح از عنایت ویژه حضرت زهرا به حزب الله لبنان !!!
آیت الله مصباح از طرف مجمع جهانی اهل بیت پس از جنگ 33 روزه برای عرض تبریک خدمت سیدحسن نصرالله رفتند و در بیان توضیح سفر خود در جمع عده ای فرمودند که سید حسن نصرالله را در گذشته دیده بودم ولی فکر می کردم که پس از این پیروزی
تاریخ انتشار : 1397/05/22

 آیت الله مصباح از طرف مجمع جهانی اهل بیت پس از جنگ 33 روزه برای عرض تبریک خدمت سیدحسن نصرالله رفتند و در بیان توضیح سفر خود در جمع عده ای فرمودند که سید حسن نصرالله را در گذشته دیده بودم ولی فکر می کردم که پس از این پیروزی در برابر ارتش چهارم دنیا کمی تواضع او کمتر شده باشد ولی وقتی در روبروی او نشستم، متوجه شدم که این تواضع بیشتر شده و احساس کردم که در کنار یکی از سربازان امام زمان نشستم.

وی در بیان خاطره ای از زبان سید حسن نصرالله که آیت الله مصباح یزدی نقل کردند، گفت: یکی از فرماندهان حزب الله در سنگری به خواب رفته بود و در عالم رویا حضرت زینب(س) را به خواب می بیند و به این بانو می گوید که خانم برای ما دعا کنید که در فشار زیادی هستیم. حضرت زینب در پاسخ این فرمانده فرمودندکه پیش مادرم حضرت زهرا(س) بروید که مشکل شما با دعای ایشان برطرف می شود.

وی در ادامه گفت: این فرمانده حزب الله در خواب خدمت حضرت زهرا(س) رسید به خانم حضرت زهرا(س) گفت که خانم برای ما دعا کنید که در فشار و سختی بسیاری هستیم و در چند قدمی شکست می باشیم. بی بی دوعالم در پاسخ به این درخواست فرمانده فرمودند که برای شما دعا می کنم. این فرمانده بار دیگر از حضرت خواهش می کند که برایشان کاری انجام دهد و حضرت زهرا(س) در جواب می فرمایند که برای شما دعا می کنم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این فرمانده حزب الله بار دیگر از حضرت زهرا(س) درخواست می کند که فشار زیادی بر ما وارد می شود و حداقل یکی از هلیکوپترهای آن ها را مورد هدف قرار دهید. این فرمانده می گوید که حضرت دست در گریبان خود کرد و دستمالی را به چرخش در آورد و با صدای انفجاری از خواب پریدم.

وی در پایان گفت: این فرمانده می گوید که از سنگر خارج شده و هلیکوپتری را مشاهده کردم که منفجر شده است و به سمت فردی که این هلیکوپتر را منفجر کرده بود، رفتم و به او گفتم که چگونه او را مورد هدف قرار دادید که در پاسخ گفت با دوش پرتابی فقط به طرف صدای این هلیکوپتر شلیک کردم و آن منهدم شد  .