دانلود فایل+ / PDF / مقالات وحدت مسلمین و تمدن سازی نوین اسلامی
چکیده تمدن به معنای وابستگی به شهر است و خروج از مرحله بادیه نشینی است و با فرهنگ تفاوت دارد . هر جامعه ای ممکن است تمدن نداشته باشد اما فرهنگ را همه دارند . .....
تاریخ انتشار : 1397/02/30

 چکیده تمدن به معنای وابستگی به شهر است و خروج از مرحله بادیه نشینی است و با فرهنگ تفاوت دارد . هر جامعه ای ممکن است تمدن نداشته باشد اما فرهنگ را همه دارند . تمدن سازی نوین اسلامی یعنی در بخش ابزاری و سخت افزاری پیشرفت های مادی و معنوی داشت. آیت الله خامنه ای و امام خمینی (ره) دیدگاه های زیبایی و نوینی در این زمینه بیان کرده اند که در این مقاله گنجانده شده است . چند تعریف برای وحدت بین مسلمین ، آیت الله خامنه ای ، دکتر ) بیان شده است و از نظر قرآن ، روایات ، اشخاص مختلف از جمله امام خمینی (ره وحدت بین شیعه و سنی در برابر دشمن از شخصیت های . شریعتی ، آیت الله بروجردی نیز بیان شده است نقش نماز جمعه و آیات و روایات مربوط به این امر مهم آورده شده است . نقش حج .  مختلف بررسی شده است منابع مورد استفاده ا.  و آیات و روایات مربوط به این مهم نیز مورد بررسی قرار داده شده است ز کتب ، نشریات و بیانات چندین و چند ساله انقلاب اسلامی و شخصیت های مختلف است . در بحث تفرقه نیز آیات قرآن ، شهید مطهری عوامل .  روایات معصومین ، امام خمینی و آیت الله خامنه ای مورد بررسی قرار داده شده است ه.  آسیب پذیری مسلمین را بررسی کرده و بیان نموده است مچنین نوشته ای کوتاه در مورد تمدن اسلامی و  . نقش آن در جهان را بیان کرده است
 

دانلود مقاله