دیدار امام جمعه توپ آغاج و مدیرحوزه علمیه امام صادق ع شهرستان بیجار با تنها بازمانده از شاگردان حضرت آیت الله فاضل گروسی
دیدار امام جمعه توپ آغاج و مدیرحوزه علمیه امام صادق علیه السلام شهرستان بیجار با تنها بازمانده از شاگردان حضرت آیت الله فاضل گروسی. جناب آقای محمدابراهیم صدری متولد 1304
تاریخ انتشار : 1396/05/12