گزارش تصویری + سخنرانی امام جمعه محترم حجت الاسلام بابائیان
سخنرانی امام جمعه محترم حجت الاسلام بابائیان دعوت کردن امام جمعه محترم شهرستان قروه از اساتید و طلاب مجرد و متاهل به همراه خانواده ....
تاریخ انتشار : 1396/03/26

گزارش تصویری
سخنرانی امام جمعه محترم حجت الاسلام بابائیان دعوت کردن امام جمعه محترم شهرستان قروه ازاساتید و طلاب مجرد و متاهل به همراه خانواده به افطاری و شام روز
چهارشنبه  در حوزه علمیه شهرستان قروه