دیدار با آیت الله فرحانی به روایت تصویر
جلسه معاون آموزش و امور حوزه های علمیه کل کشور با مدیریت و معاونین حوزه علمیه استان کردستان به روایت تصویر
تاریخ انتشار : 1393/08/06