حضور مدیر حوزه های علمیه استان کردستان و معاونین ستادی به همراه مدیران و معاونین مدارس استان در شهرستان کامیاران
حضور مدیر حوزه های علمیه استان کردستان و معاونین ستادی به همراه مدیران و معاونین مدارس استان در شهرستان کامیاران مدرسه امام باقر علیه السلام کامیاران
تاریخ انتشار : 1397/01/21