حضور مدیر و معاونین مدرسه در منزل پدری طلاب اقایان میلاد قاسمی،ساسان امیری و فرهاد طلایی
حضور مدیر و معاونین مدرسه در منزل پدری طلاب اقایان میلاد قاسمی،ساسان امیری و فرهاد طلایی در روستای کمشور بیلوار در عصر روز پنج شنبه مدرسه امام باقر علیه السلام کامیاران
تاریخ انتشار : 1397/01/18